mercredi 2 septembre 2015

Répression de la manifestation étudiante: Déclaration de l'Ambassade des USA

U.S. Embassy Madagascar
Fanambarana avy amin’ny Masoivoho Amerikana
Ny masoivoho amerikana dia manohana ny zon’ny mpianatra hanao fitakiana anatin’ny fitoniana ary mahatsapa ihany koa ny andraikitry ny fitondram-panjakana amin’ny fiantohana ny filaminana. Mahatsiaro ho voakasika izahay teo anatrehan’ny tranga izay miendrika fampiasan-kery tafahoatra nataon’ny mpitandro ny filaminana sasany nandritra ny fisamborana ny mpitarika ny fitokonan’ny mpianatra Jean Pierre Randrianamboarina tamin’ny hetsiky ny mpianatra omaly teny Ankatso, Antananarivo. Ankasitrahanay ny fihetsika maneho fifehezan-tena sy ny fandraisana andraikitra nasehon’ny ampahany tamin’ireo mpitandro ny filaminana. Manantena izay fa handray andraikitra ireo manam-pahefana ka hanao fanadihadiana lalina momba iny tranga iny hisorohana ny fiverenan’ny fampiasan-kery toa ireny amin’ny fotoana fisamborana olona.
--------------------
Statement of the U. S. Embassy
The Embassy of the United States support students’ right to peaceful protest, and equally acknowledge the government’s responsibility to maintain order. We are concerned about what appears to be the use of excessive force by some members of the security forces during the arrest of student leader Jean Pierre Randrianamboarina yesterday in connection with the student protests in Ankatso, Antananarivo, though we appreciate the restraint and intervention shown by other members of the security forces during the incident. We hope to see a thorough investigation in this matter, to ensure against any possible use of excessive force in any future arrest situation.
--------------------
Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis
L’Ambassade des Etats-Unis soutient le droit des étudiants à manifester d’une manière pacifique et reconnaît également la responsabilité du gouvernement de maintenir l’ordre. Nous nous sentons concerné par cet incident qui apparait comme étant un usage excessif de la force par certains membres des forces de l’ordre lors de l’arrestation du meneur du mouvement des étudiants Jean Pierre Randrianamboarina en rapport avec la manifestation estudiantine qui s’est déroulée hier à Ankatso, Antananarivo. Nous apprécions la retenue que certains éléments des forces de l’ordre ont fait preuve. Nous espérons que les autorités compétentes procéderont à une enquête en profondeur sur cet incident, pour éviter des usages excessifs de la force dans d’autres situations d’arrestation.

https://www.facebook.com/usembassy.madagascar 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire


Le GTT INTERNATIONAL, collectif de la diaspora malagasy, dont le siège est à Genève (CH), poursuit un double objectif: la restauration de l'Etat de droit et le rétablissement de la Démocratie à Madagascar. Il prône et oeuvre pour la liberté d'expression, la prise de conscience citoyenne et la mise en place d'une vraie démocratie dont l'exigence première est la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent ".